Sở GD&ĐT Tây Ninh: Đề án xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha giai đoạn 2009-2020 (23/12/2010)

 Sở GD&ĐT Tây Ninh lập Đề án số 364/ĐA-SGD&ĐT ngày 6/3/2009 về việc Xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha giai đoạn 2009-2020. Xem nội dung đầy đủ trong tập tin gửi đính kèm ở cuối tin.

 

Trích một phần nội dung:
 

PHẦN III
SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG LÊ KHA
GIAI ĐOẠN 2009 – 2020
 
I. Khái quát tình hình tỉnh Tây Ninh, khu vực, trong nước và quốc tế:
- Kinh tế các nước trên thế giới và khu vực châu Á tiếp tục phát triển, khoa học kỹ thuật có những bước tiến nhanh, mạnh. Nền kinh tế các nước được toàn cầu hoá, vì vậy đòi hỏi phải có đội ngũ chuyên gia giỏi, nguồn nhân lực có trình độ cao để đáp ứng hoàn cảnh thực tế.
- Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển. Đặc biệt, các khu công nghiệp, cơ sở kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ …phải có cách làm mới : liên kết, chất lượng cao, uy tín, có chính sách đãi ngộ kịp thời, thích đáng để tồn tại và phát triển.
- Sau năm 2010, kinh tế tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương tiếp tục phát triển với quy mô ngày càng lớn, do đó một lượng lớn học sinh của khu vực sau khi tốt nghiệp THPT và đại học sẽ tham gia làm việc cho các khu kinh tế phát triển này.
- Kinh tế tỉnh Tây Ninh trên đà phát triển, tuy chưa theo kịp các tỉnh thành khác trong khu vực nhưng cũng thu hút một lượng nhất định nguồn nhân lực của tỉnh vào làm việc.
- Chế độ lương của công chức - viên chức có cải thiện, đáp ứng được một phần nhu cầu cuộc sống.
- Có sự phát triển nhiều ngành nghề mới như chuyên gia tư vấn, chuyên gia tâm lý, chuyên gia dinh dưỡng – sức khoẻ, …, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thêm một số lĩnh vực chuyên mới về quản lý, kinh tế, …; đưa các mô hình mới về đào tạo vào giảng dạy trong chương trình phổ thông.
- Giáo viên THPT có kỹ năng dạy phù hợp, đáp ứng chương trình giáo dục hiện tại. Quá trình sàng lọc đội ngũ diễn ra mạnh mẽ.
- Về cơ bản, đã cải tiến hình thức thi. Tuy nhiên việc phân luồng chưa triệt để như mong muốn. Vì vậy cách học của học sinh vẫn còn mang tính chất đối phó với thi cử.
- Đã bắt đầu việc đào tạo theo địa chỉ ở các trường đại học do các cơ quan doanh nghiệp đặt hàng. Có sự đào tạo liên thông từ trung học phổ thông lên đại học.
II. Sự cần thiết đầu tư xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha giai đoạn 2009 – 2020:
Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở vật chất của trường Trung học sư phạm Tây Ninh cũ, diện tích: 9.939 m2 (sau khi trường này sáp nhập vào trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh), Sở Giáo dục và Đào tạo đã đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị dạy học ... ,tập thể Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha đã phấn đấu theo 5 tiêu chuẩn Quy định tại Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha đã được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2002.
Từ năm 1995 đến nay, trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha đã phát triển tốt, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, là nơi đào tạo, rèn luyện cung cấp cho nhiều học sinh giỏi vòng tỉnh, vòng quốc gia cho Tỉnh và nguồn nhân lực tốt cho xã hội….
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010 “Tiếp tục phát triển quy mô và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và nâng cao dân trí...”(trích điểm 1.8 trang 62, Mục III Những nhiệm vụ chủ yếu, văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005 – 2010);
Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009 – 2020 thông qua UBND tỉnh ngày 21/5/2009;
Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT – BGDĐT ngày 13/8/2009 của Bộ GD – ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009 “Lên quy hoạch nâng cấp trường chuyên, đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu (về quỹ đất, về phòng học, phòng thí nghiệm, máy tính và các tài nguyên dự liệu khai thác); xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy chuyên; xây dựng chương trình khung, chuẩn kiến thức cho trường chuyên; đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh trường chuyên” (Trích điểm b, trang 15 mục 6 triển khai ở cấp quốc gia 3 chương trình: phổ cập một năm mẫu giáo 5 tuổi; xây dựng hệ thống các trường THPT chuyên; phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú của Chỉ thị số 47/2008/CT – BGDĐT ngày 13/8/2009 của Bộ GD – ĐT)
      Công văn số 9107/BGD&ĐT-GDTrH ngày 01/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Xây dựng Đề án phát triển và hiện đại hóa hệ thống trường THPT Chuyên;
Từ những cơ sở pháp lý nêu trên và thực trạng kết quả hoạt động của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha trong những năm qua, việc lập Đề án đầu tư xây dựng và phát triển trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha làm mô hình kiểu mẫu để nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông là rất cần thiết.
 1. Mục tiêu chung:
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại cho trường THPT Hoàng Lê Kha tại địa điểm mới, nhằm xây dựng và phát triển trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha định hướng đến năm 2020 là trường THPT chuyên trọng điểm, chủ lực, chất lượng cao của tỉnh; khu vực miền Đông Nam Bộ và quốc gia, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt cho tỉnh nhà.
- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và chuẩn về chất lượng, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của trường THPT chuyên.
- Đa dạng hoá các loại hình học tập và hoạt động, là nơi phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, khá giỏi nhiều môn học, bồi dưỡng các em trở thành những học sinh có lý tưởng, giàu lòng yêu nước, có ý thức tự lực, có nền tảng kiến thức vững vàng, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu, có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh và đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
2.  Mục tiêu cụ thể giai đoạn từ năm 2009 – 2015:
        2.1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:
- Xây dựng đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy đủ về số lượng, kỹ năng giảng dạy ngày càng cải tiến, nâng cao, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, tự nghiên cứu, tự học tốt, là tấm gương để học sinh noi theo; từng bước hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, biết sử dụng, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; bước đầu học tập, củng cố vốn ngoại ngữ, tạo tiền đề cho việc sử dụng tốt các tài liệu nước ngoài, mở rộng giao lưu với các nước trong khu vực. Đến năm 2015, có từ 40% giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đủ số lượng, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao của ngành. Từng bước nâng chuẩn của cán bộ quản lý để đến năm 2015, cán bộ quản lý của trường đều có học vị từ thạc sĩ trở lên, được đào tạo trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Có 100% cán bộ quản lý và giáo viên có kỹ năng sử dụng tin học.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên văn phòng nhiệt tình, chủ động trong công tác, có trình độ chuẩn theo công việc.
2.2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:
   Trước mắt năm học 2009 - 2010:
Sử dụng, bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có, tận dụng nguồn lực có sẵn một cách hiệu quả; đồng thời chuẩn bị đầu tư và tiến hành xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa cho trường chuyên ở điểm mới
    Giai đoạn từ năm 2011 - 2015:
 Đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha thành trường chuyên chất lượng cao, có cơ sở vật chất chuẩn hóa và hiện đại; đạt chuẩn là một trong những trường chuyên chất lượng cao của khu vực Miền Đông Nam bộ và của quốc gia (phấn đấu hoàn thành trong năm 2011, dự kiến tại Khu phố 2, Phường 3, Thị xã, Tây Ninh, 4 ha).
     2.3.  Công tác tuyển sinh và tuyển chọn học sinh vào trường THPT chuyên:
Trước mắt năm học 2009 - 2010:
Củng cố, ổn định và nâng dần chất lượng của học sinh trường chuyên, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng giáo dục của nhà trường.
Giai đoạn từ năm 2011 - 2015:
Nâng cao chất lượng giáo dục giúp học sinh trang bị kỹ năng sống, được phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, ý thức tự lực, giỏi tin học và ngoại ngữ, có học sinh du học nước ngoài, tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
     2.4. Đổi mới nội dung hoạt động giảng dạy và học tập của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha theo định hướng của Bộ GD – ĐT (bao gồm chương trình khung, chuẩn kiến thức cho trường chuyên, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và học sinh trường chuyên ...)
     2.4.1. Xây dựng một số lĩnh vực chuyên mới để phát triển nhu cầu kinh tế - xã hội:
 Xây dựng một số lĩnh vực chuyên mới, làm đa dạng hoá chương trình học tập, giúp học sinh tiếp cận thực tiễn của xã hội, tạo bước chuẩn bị tốt cho việc học tiếp ở bậc đại học sau này.
      2.4.2. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng môn ngoại ngữ, tin học trong trường THPT chuyên.
Xây dựng đội ngũ giáo viên ngày càng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức rộng, thực tế, kỹ năng sư phạm cao, luôn hướng đến việc đổi mới và hiện đại hoá phương pháp dạy học, giúp học sinh phát huy tối đa năng lực tự học, tự nghiên cứu, tự thu nhận thông tin, phát triển được tư duy năng lực của mỗi cá nhân, tăng cường tính tự chủ, hình thành và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học.
- Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015:
+ Có 50% học sinh đạt học lực giỏi.
+ Có 7% (77 em) học sinh đạt giải cấp tỉnh và có 4% (44 em) học sinh đạt giải cấp quốc gia.
         2.4.3. Tăng cường giáo dục thể chất và hoạt động văn hoá trong các trường THPT chuyên:
- Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có đủ sức khoẻ để lao động và học tập ở bậc cao hơn.
- Phát hiện các học sinh có năng khiếu đặc biệt về văn - thể - mỹ, kịp thời bồi dưỡng, phát huy khả năng của các em.
- Tạo sự chuyển mạnh mẽ về nhận thức, làm cho hoạt động ngoài giờ lên lớp ở nhà trường phổ thông thực sự bổ ích, đi vào chiều sâu, giáo dục ý thức rèn luyện sức khoẻ, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ...
       2.4.4. Quản lý sử dụng tài năng trẻ:
- Phát huy được năng lực, nhiệt tình, tính năng động, sự cống hiến của đội ngũ tài năng trẻ trong giảng dạy, giáo dục, học tập và nghiên cứu khoa học.
 - Số lượng và chất lượng đội ngũ tài năng trẻ ngày càng tăng, sánh ngang bằng với các nước trong khu vực và quốc tế.
       2.4.5. Đổi mới công tác thu thập xử lý thông tin - báo cáo, công tác quản lý hành chính trong nhà trường:
 Làm cho các thành viên Hội đồng sư phạm của nhà trường nhận thức được tầm quan trọng, ích lợi của thông tin phản hồi từ đối tác, các thông tin đa chiều được thu nhận, xử lý kịp thời thông suốt.
      2.4.6. Dựa vào cộng đồng để tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất
 Tích cực thực hiện công tác xã hội hoá, tăng nguồn kinh phí để phục vụ công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao đời sống giáo viên.
       2.4.7. Đẩy mạnh giao lưu học tập, hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước:
 Nâng hoạt động của trường chuyên lên tầm mới, mở rộng quan hệ giao lưu, học tập ra ở khu vực Miền Đông Nam bộ, quốc gia và quốc tế
      3. Giải pháp giai đoạn từ năm 2009 – 2015:
     3.1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:
- Sở Giáo dục và Đào tạo từng bước hoàn thiện số lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên văn phòng theo định mức trường chuyên của Bộ; có quy chế, phương thức tuyển dụng riêng cho trường chuyên, có quyết sách điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên khi cần thiết, kịp thời nhằm làm đội ngũ ngày càng tốt hơn (bắt đầu thực hiện từ năm học 2009 – 2010). Đề ra chuẩn quy định về bằng cấp, tay nghề, đạo đức nhà giáo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường chuyên hiện tại phấn đấu.
- Kiến nghị với Tỉnh: ưu tiên đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho trường chuyên, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý và giáo viên được đi tham quan học tập ở nước ngoài. Có chính sách đãi ngộ thích đáng cho giáo viên trường chuyên, có chính sách thu hút giáo viên có tay nghề cao từ nơi khác về giảng dạy tại trường chuyên, kể cả giáo viên từ các tỉnh khác về. Vận động sự giúp đỡ của các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, trường chuyên được liên kết với các trường chất lượng cao ở nước ngoài về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, học sinh.
- Lập kế hoạch quy định chuẩn hoá đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhằm từng bước chuẩn hoá về trình độ quản lý giáo dục và chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích động viên giáo viên học tập nâng cao trình độ sau đại học (thạc sĩ , tiến sĩ).
- Giao lưu học tập chuyên môn, nghiệp vụ với các trường THPT chuyên trong nước và nước ngoài.
- Chuẩn hoá đội ngũ nhân viên văn phòng (có bằng chuyên môn nghiệp vụ đúng với công việc). Đối với đội ngũ hiện tại cần có chính sách bắt buộc đào tạo đạt chuẩn. Có chế độ lương, trợ cấp khuyến khích đối với đội ngũ nhân viên văn phòng của trường chuyên.
- Từng bước thực hiện tốt Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
- Mỗi học kỳ lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh về công tác giảng dạy của giáo viên, làm cơ sở đánh giá tay nghề giáo viên.
    3.2. Xây dựng và nâng cấp trường chuyên thành trường chuẩn quốc gia chất lượng cao:
3.2.1. Trước mắt năm học  2009 - 2010:
- Cải tạo, tu bổ các phòng học, phòng làm việc, khu vệ sinh, … bảo đảm tạm thời đủ cho hoạt động giảng dạy và học tập của trường.
- Cải tạo sân trường, tạo cảnh quan sạch đẹp.
- Tận dụng các phòng để bố trí làm việc. Chống thấm dột các phòng làm việc bằng hình thức tạm thời như dùng bạt nhựa che chắn thiết bị, máy móc trong mùa mưa.
- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập tại lớp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị thể dục - thể thao, thiết bị nhạc - họa , loa - âm thanh, cattsete, đầu đĩa, tivi, tranh ảnh, bản đồ, băng ghi âm - ghi hình, mẫu vật, mô hình, phần mềm vi tính, dụng cụ thí nghiệm…; nếu hư hỏng phải sửa chữa, thay thế ngay bảo đảm phục vụ tốt cho dạy và học.
- Nâng cấp, thay thế các máy vi tính hỏng; bảo đảm phục vụ tốt cho dạy và học vi tính.
- Vào nguồn kinh phí hàng năm và nguồn xã hội hoá giáo dục (sự hỗ trợ của Ban đại diện Cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ, ..) có kế hoạch mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy.
- Xin chủ trương Tỉnh ủy – HĐND và UBND tỉnh đầu tư xây dựng trường THPT Chuyên tại địa điểm mới, lập thủ tục báo cáo thiết kế - kinh tế kỹ thuật trình UBND tỉnh phê duyệt (dự kiến phấn đấu đầu năm 2010 khởi công xây dựng)
3.2.2. Giai đoạn từ năm 2011 - 2015:
- Xây dựng cơ sở mới theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, có khu phục vụ nội trú, đáp ứng yêu cầu phát triển của trường chuyên, có độ bền vững từ năm 50 năm trở lên.
 Diện tích đất đạt yêu cầu tối thiểu từ 3 hecta đến 5 hecta và có tính đến sự phát triển về sau. Khuôn viên trường có đầy đủ nơi để xe cho giáo viên, học sinh, có cây xanh bóng mát, hoa kiểng, … tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp (dự kiến quỹ đất xây dựng 4 ha tại Khu phố 2, Phường 3, Thị xã Tây Ninh)
Tổng số phòng dự kiến xây dựng:    122  phòngtrong đó:
+ Phòng học văn hóa:        30 phòng.
+ Khối phòng phục vụ học tập:  Tổng số: 21 phòng,  Phòng để học các bộ môn bao gồm:  
·         Phòng thí nghiệm:    03 phòng (lý – hóa – sinh)
·         Phòng thiết bị:          04 phòng
·         Phòng máy tính:       06 phòng
·         Phòng ngoại ngữ:    04 phòng (dạy ngoại ngữ Anh, Pháp)
·         Các phòng bộ môn: 04 phòng bộ môn.
+ Khối phòng chức năng: Tổng số: 12  phòng, Phòng sử dụng hoạt động cụ thể như sau:
·         Phòng Thư viện: 04 phòng (phòng đọc giáo viên, học sinh, phòng kho, phòng lưu trữ)
·         Phòng Giáo dục nghệ thuật:   03 phòng (nghệ thuật, hội họa, khiêu vũ)
·         Nhà thi đấu đa năng:              01 nhà,   diện tích 400m2 trở lên.
·         Phòng đoàn đội:                      01 phòng.
·         Phòng truyền thống:                01 phòng
·         Phòng Công đoàn:                   01 phòng.
·         Phòng khác:     01 phòng (Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh)
+ Khối phòng khác (cho khối hành chính và dành cho mục đích khác): Tổng số: 62 phòng,  Phòng sử dụng cho:
·         Phòng cho Ban Giám hiệu: 04 phòng.
·         Phòng giáo viên: 01 phòng (Phòng nghỉ chờ lên lớp của giáo viên)
·         Phòng Hội đồng: 01 phòng (Phòng họp, tổ chức hội nghị, hội thảo... của cán bộ, giáo viên nhà trường...)
·         Hội trường: 01  (có sức chứa khoảng 300 đến 500 chỗ ngồi)
·         Phòng Y tế học đường: 01 phòng.
·         Phòng Thường trực: 01 phòng (Phòng làm việc của nhân viên bảo vệ)
·         Phòng văn thư: 01 phòng.
·         Phòng khác:   08 phòng (cho 8 tổ bộ môn giáo viên sinh hoạt, hội họp)                      
·         Nhà công vụ: 04 phòng (02 phòng nam giáo viên, 02 phòng nữ giáo viên)
·         Nhà ở cho học sinh nội trú:   40 phòng, 02 dãy nhà (1 trệt, 3 lầu, học sinh nam, nữ riêng biệt, có sức chứa   300 – 500 học sinh) .
·         Trang bị từ 4 đến 5 cụm máy vi tính có nối mạng để học sinh có thể tự truy cập thông tin bất kỳ thời điểm nào phục vụ cho học tập, tham khảo.....ở khu phục vụ học tập và nội trú.
- Bãi tập: có đường chạy đà, hố cát phục vụ dạy nhảy xa, chạy cự li ngắn, dài; ném tạ; nhảy cao; dạy giáo dục quốc phòng và sân bóng đá…
     - Nhà vệ sinh :
   Nhà vệ sinh của học sinh cần được xây dụng kèm theo các dãy phòng học, đáp ứng tốt cho nhu cầu vệ sinh của học sinh.
   Nhà vệ sinh giáo viên cần được xây dựng gần khu việc làm việc, tách biệt thành 2 khu vực nam, nữ riêng biệt.
     - Trang bị 1 xe ca chất lượng cao có từ 45 đến 50 ghế ngồi để phục vụ công tác, tham quan học tập, thi đấu, ...
     Kinh phí đầu tư: Ước tính 100 tỉ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách của tỉnh (sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo sẽ có dự án đầu tư CSVC, thiết bị riêng trình UBND tỉnh phê duyệt...)  (xem chi tiết phụ lục số 4)
      3.3. Công tác tuyển sinh và tuyển chọn học sinh vào trường THPT chuyên
- Tuyển sinh đầu vào có chất lượng hơn so với hiện tại. Giữ mức ổn định tuyển vào hằng năm là 10 lớp với khoảng 350 học sinh . Đến năm 2015, toàn trường có 30 lớp, tổng số học sinh khoảng 1.050 em.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho học sinh để trở thành những công dân gương mẫu có lý tưởng, giàu lòng yêu nước, có ý thức tự lực, có nền tảng kiến thức vững vàng, có phương pháp tự học, tự nghiên cứu, có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài, là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh và đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
(xem chi tiết phụ lục số 5)
     4. Đổi mới nội dung hoạt động giảng dạy và học tập của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha theo định hướng của Bộ GD – ĐT:
     4.1. Xây dựng một số lĩnh vực chuyên mới để phát triển nhu cầu kinh tế - xã hội:
 - Tiếp tục thực hiện tốt các môn chuyên cơ bản.
- Kết hợp với các trường đại học và các chuyên gia xây dựng thêm một số môn mới ở trường chuyên phù hợp xu thế phát triển của xã hội như: quản lý, kinh tế, tâm lý, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng giao tiếp xã hội, âm nhạc, hội hoạ, vẽ kỹ thuật, kiến trúc, …. Các môn này được giảng dạy dưới hình thức các chuyên đề, tín chỉ.
     4.2. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng môn ngoại ngữ, tin học trong trường THPT chuyên.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi và trang bị phương tiện dạy học đầy đủ để giáo viên đổi mới kỹ năng giảng dạy, nhằm phát triển sự tự học, độc lập suy nghĩ, năng lực tư duy và kỹ năng thực hành của học sinh.
- Mỗi giáo viên đều ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và khai thác tài liệu trên Internet, hướng dẫn học sinh tìm tòi kiến thức qua mạng, tổ chức hoạt động học tập cho học sinh dưới các hình thức phong phú, đa dạng như hoạt động nhóm, tìm hiểu thực tế sau đó viết bài thu hoạch, viết tổng kết chuyên đề, …
- Xác định đúng mục tiêu giáo dục giảng dạy trong giai đoạn mới, lập kế hoạch hoạch và thực hiện chương trình giảng dạy phù hợp, đáp ứng, khả thi.
- Ngoài hình thức kiểm tra kiến thức thông qua các bài kiểm tra như hiện nay, giáo viên còn kết hợp thêm các hình thức đánh giá khác như thu thập thông tin, bình xét, khả năng sáng tạo, khả năng thực hành ứng dụng vào thực tế, …
- Giáo dục ý thức, tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu của học sinh.Tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận kiến thức bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tăng cường sự tự học của từng học sinh và khả năng làm việc theo nhóm tốt.
- Học sinh trường chuyên phải phát triển toàn diện, giỏi môn chuyên, ngoại ngữ và tin học tạo tiền đề để các em tiếp tục phát triển sau khi học xong bậc đại học. Học sinh được học tăng thêm những chuyên đề chuyên sâu; khai thác sâu, mở rộng, nâng cao kiến thức để phát triển tư duy ở trình độ cao phù hợp với khả năng trí tuệ. Giai đoạn này các em có học thêm một số môn tự chọn mới đáp ứng nhu cầu xã hội như quản lý, kinh tế, …
- Tăng cường đầu tư qui mô học sinh giỏi tham gia và đáp ứng tốt các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Các em có đủ điều kiện tập dượt nghiên cứu khoa học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Có kế hoạch đầu tư, tạo điều kiện học sinh mở rộng giao lưu với học sinh các nước trong khu vực, quốc tế.
- Ban Giám hiệu luôn suy nghĩ đưa ra các vấn đề mới về chuyên môn theo hướng tích cực, hoàn thiện. Cán bộ quản lý luôn đi đầu trong các hoạt động tự học tập và giảng dạy.
- Hằng năm, các tổ chuyên môn xây dựng chuyên đề tập trung vào tăng cường kỹ năng dạy theo hướng tích cực, hướng vào người học, sao cho đến năm 2015, người dạy đạt được cách giảng dạy đạt hiệu quả cao; tăng cường giảng dạy thực hành cho học sinh.
- Việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn được cải tiến theo hướng tăng cường trao đổi chuyên môn với nhiều hình thức như hội thảo nhóm, sinh hoạt chuyên đề, phổ biến, nhân rộng các vấn đề hay mà giáo viên nghiên cứu được.
- Giáo viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn do các chuyên gia hoặc cấp trên tổ chức. Tăng cường tính tự học của mỗi giáo viên.
- Có kế hoạch đầu tư và tích cực tham gia các kỳ thi Olympic quốc gia và quốc tế đạt hiệu quả tốt.
      4.3. Tăng cường giáo dục thể chất và hoạt động văn hoá trong các trường THPT chuyên:
- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy chính khoá giáo dục thể chất. Thường xuyên tổ chức hợp lý các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường. Giáo dục ý thức rèn luyện thể chất cho học sinh; hạn chế hoặc loại trừ các bệnh học đường như: cận thị, vẹo cột sống, suy yếu thể lực...
- Tiếp tục nghiên cứu đưa thêm một số bộ môn mới vào nhà trường như : thể dục nhịp điệu, võ thuật, … nhằm đa dạng hoá các môn thể thao, đáp ứng đúng sở thích, sở trường của học sinh.
- Tăng cường tổ chức hoạt động văn hoá lành mạnh, tham quan các di tích lịch sử, phát huy các hoạt động văn hoá dân gian, … nhằm xây dựng hoạt động văn hoá phong phú, thiết thực cho học sinh.
     4.4. Quản lý sử dụng tài năng trẻ:
- Liên tục tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.
- Tạo điều kiện cho lực lượng giáo viên trẻ tiếp cận dần với công tác quản lý điều hành. Phát huy các ý tưởng hiện đại, sáng tạo của lực lượng này. Mục tiêu đến năm 2015, đội ngũ quản lý của nhà trường phải trẻ (dưới 45 tuổi) có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (từ thạc sĩ trở lên), có bản lĩnh chính trị, có quan điểm tư tưởng vững vàng đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.
- Tham mưu cấp trên thu hút lực lượng trẻ từ nhiều nơi về phục vụ, công tác tại địa phương. Song song đó phải có chế độ đãi ngộ phù hợp.
     4.5. Đổi mới công tác thu thập xử lý thông tin - báo cáo, công tác quản lý hành chính trong nhà trường:
Xây dựng hệ thống thu nhận thông tin tốt như cơ sở vật chất, phương pháp thu nhận thông tin hiệu quả của Ban giám hiệu, các đoàn thể, giáo viên, học sinh, phụ huynh, xã hội,… Hình thức thu nhận, trao đổi thông tin phong phú, đa dạng.
Phát huy tác dụng mạnh mẽ trang web của trường. Các thông tin về hoạt động, kết quả học tập (điểm kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết, thi học kỳ) của từng học sinh được cập nhật trên mạng. Qua Internet, phụ huynh có thể nắm bắt thông tin về con em mình dễ dàng và có thông tin phản hồi.
     4.6. Dựa vào cộng đồng để tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất:
- Tham mưu với lãnh đạo tỉnh, ngành có các chủ trương về phát triển dịch vụ giáo dục trong nhà trường, đồng thời kinh phí hoạt động thường xuyên đảm bảo 200% so với các trường khác
- Tạo sự gắn kết tốt giữa nhà trường và cha mẹ học sinh như: mời Ban đại diện Cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của giáo viên và học sinh; đặt văn phòng đại diện Cha mẹ học sinh tại trường và cử các thành viên trong Ban đại diện thay nhau trực để vừa phối hợp với nhà trường trong giáo dục học sinh, vừa nắm bắt, hiểu rõ hơn các hoạt động của nhà trường.
- Giao lưu tốt với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động chuyên môn, ngoại khoá, …
- Tìm kiếm, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài từ sự tranh thủ các chương trình tài trợ, giao lưu của nước ngoài.
      4.7. Đẩy mạnh giao lưu học tập, hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước:
- Đề nghị Tỉnh hỗ trợ kinh phí tham gia học tập kinh nghiệm, có điều kiện cọ xát chuyên môn với trường bạn.
- Thiết lập và giữ mối liên hệ tốt với Hội cựu học sinh, các em chính là cầu nối tốt sau này cho việc giao lưu trong nước và quốc tế.
- Tăng cường các chương trình dạy học ngoại ngữ Anh, Pháp cho học sinh; mở rộng các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, các dự án của các nước tài trợ, qua đó mở rộng sự giao lưu với các nước, tạo tiền đề cho học sinh của trường rộng đường giao lưu, du học sau này.
5.  Mục tiêu cụ thể giai đoạn từ năm 2015 – 2020:
       5.1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng sư phạm, giúp học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có thể thích ứng được sự phát triển của xã hội, bắt kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại ngang tầm quốc tế.
- Học sinh tốt nghiệp THPT có thể sử dụng thành thạo một hoặc hai ngoại ngữ, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, khai thác, xử lý thành thạo thông tin trên mạng, giao lưu tốt với học sinh thế giới. Đến năm 2020, có 100 % học sinh sử dụng giỏi Tin học, có 70% học sinh đạt trình độ cao tiếng Anh (từ chứng chỉ C trở lên...). Có nhiều học sinh du học nước ngoài. Có học sinh giỏi cấp khu vực châu Á, quốc tế. Học sinh thực hiện tốt việc nghiên cứu khoa học.
-  Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020:
+ Có 65 – 70 % học sinh đạt học lực giỏi.
+ Có 8% (88 em) học sinh đạt giải cấp tỉnh và có 5% (55 em) học sinh đạt giải cấp quốc gia.
      5.2. Xây dựng và nâng cấp trường chuyên thành trường chuẩn quốc gia chất lượng cao
- Sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường chuyên đã được Tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2011- 2015;
     5. 3. Công tác tuyển sinh và tuyển chọn học sinh vào trường THPT chuyên
Nâng cao chất lượng giáo dục giúp học sinh trang bị kỹ năng sống, được phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, ý thức tự lực, giỏi tin học và ngoại ngữ, có học sinh du học nước ngoài, tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
     5.4. Đổi mới nội dung hoạt động giảng dạy và học tập của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha theo định hướng của Bộ GD – ĐT:
      5.4.1. Tăng cường giáo dục thể chất và hoạt động văn hoá trong các trường THPT chuyên:
- Sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh có đủ sức khoẻ để lao động và học tập ở bậc cao hơn.
- Phát hiện các học sinh có năng khiếu đặc biệt về văn - thể - mỹ, kịp thời bồi dưỡng, phát huy khả năng của các em.
- Tạo sự chuyển mạnh mẽ về nhận thức, làm cho hoạt động ngoài giờ lên lớp ở nhà trường phổ thông thực sự bổ ích, đi vào chiều sâu, giáo dục ý thức rèn luyện sức khoẻ, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ...
     5.4.2. Quản lý sử dụng tài năng trẻ:
- Phát huy được năng lực, nhiệt tình, tính năng động, sự cống hiến của đội ngũ tài năng trẻ trong giảng dạy, giáo dục, học tập và nghiên cứu khoa học.
 - Số lượng và chất lượng đội ngũ tài năng trẻ ngày càng tăng, sánh ngang bằng với các nước trong khu vực và quốc tế.
     5.4.3. Đổi mới công tác thu thập xử lý thông tin - báo cáo, công tác quản lý hành chính trong nhà trường :
Làm cho các thành viên Hội đồng sư phạm của nhà trường nhận thức được tầm quan trọng, ích lợi của thông tin phản hồi từ đối tác, các thông tin đa chiều được thu nhận, xử lý kịp thời thông suốt.
     5.4.4.  Dựa vào cộng đồng để tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất
Tích cực thực hiện công tác xã hội hoá, tăng nguồn kinh phí để phục vụ công tác chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao đời sống giáo viên.
     5.4.5. Đẩy mạnh giao lưu học tập, hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước
Nâng hoạt động của trường chuyên lên tầm mới, mở rộng quan hệ giao lưu, học tập ra ở khu vực Miền Đông Nam bộ, quốc gia và quốc tế
     6. Giải pháp giai đoạn từ năm 2015 – 2020:
     6.1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục:
- Tiếp tục điều chuyển các giáo viên có năng lực chuyên môn cao về công tác tại trường và có sàng lọc hàng năm, thu hút lực lượng giáo viên giỏi từ ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh bằng chính sách đãi ngộ thích hợp.
- Xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tiếp tục tham gia học các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt cho việc giảng dạy, nghiên cứu và học tập. Đẩy mạnh các hình thức hoạt động chuyên môn phong phú, đa dạng, đáp ứng các loại hình học tập.
- Thường xuyên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với trường chuyên các tỉnh và khu vực quốc tế bằng các phương tiện trực tiếp hoặc gián tiếp để tăng cường vốn kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy và hoạt động chuyên môn.
- Đề xuất cấp trên có chính sách thu hút giáo viên chất lượng cao quốc tế tham gia giảng dạy, đặc biệt là giảng viên từ các trường đại học và giáo viên nước ngoài; tạo điều kiện, cơ hội cho giáo viên được tham quan, giao lưu, học tập với các cơ sở giáo dục nước ngoài.
- Dự toán kinh phí đầu tư: Ước tính từ 5 – 6 tỉ đồng cho chương trình bồi dưỡng giáo viên và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
     6.2. Về cơ sở vật chất:
- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả và duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường chuyên đã được Tỉnh đầu tư trong giai đoạn 2011- 2015; đồng thời kịp thời bổ sung những trang thiết bị dạy học cũ, lạc hậu cần thay thế và những trang thiết mới phục vụ giảng dạy và học tập theo chỉ đạo của Bộ GD – ĐT.
- Giữ gìn môi trường trường THPT chuyên: xanh – sạch – đẹp; là mô hình mẫu, trọng điểm cho các trường THPT của tỉnh.
     6.3. Công tác tuyển sinh và tuyển chọn học sinh vào trường THPT chuyên
- Giữ mức tuyển sinh hàng năm là 10 lớp 10. Số lượng toàn trường khoảng 1.050 học sinh (đạt tỉ lệ khoảng 0,1% dân số cả tỉnh).
- Xây dựng đề án tuyển sinh các lớp có từ 2 đến 3 môn chuyên trở lên.
- Học sinh được tuyển vào trường chuyên phải đáp ứng tốt chương trình giáo dục, đa dạng hoá của trường, làm nguồn nhân lực tốt cho địa phương và xã hội .
- Tham mưu với cấp trên để ngày càng hoàn thiện việc tuyển sinh vào trường chuyên
 - Ngoài ra thí sinh phải làm một số bài test để kiểm tra năng lực học tập, năng lực xử lý tình huống….. Có thể tăng cường thêm hình thức vấn đáp, phỏng vấn, ...
- Phân công chuyên môn hợp lý để các giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình phát hiện các học sinh năng khiếu, kịp thời bồi dưỡng cho các em.
- Qua việc kiểm tra chất lượng học tập của học sinh bằng nhiều hình thức và thông tin, kịp thời phát hiện các học sinh yếu kém bộ môn, từ đó có kế hoạch liên tục sàng lọc học sinh qua từng học kỳ.
6.4. Đổi mới nội dung hoạt động giảng dạy và học tập của trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha theo định hướng của Bộ GD – ĐT
6.4.1. Tăng cường giáo dục thể chất và hoạt động văn hoá trong các trường THPT chuyên:
 - Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy chính khoá giáo dục thể chất. Thường xuyên tổ chức hợp lý các hoạt động thể dục thể thao trong nhà trường. Giáo dục ý thức rèn luyện thể chất cho học sinh; hạn chế hoặc loại trừ các bệnh học đường như: cận thị, vẹo cột sống, suy yếu thể lực...
- Tiếp tục nghiên cứu đưa thêm một số bộ môn mới vào nhà trường như : thể dục nhịp điệu, võ thuật, … nhằm đa dạng hoá các môn thể thao, đáp ứng đúng sở thích, sở trường của học sinh.
- Tăng cường tổ chức hoạt động văn hoá lành mạnh, tham quan các di tích lịch sử, phát huy các hoạt động văn hoá dân gian, … nhằm xây dựng hoạt động văn hoá phong phú, thiết thực cho học sinh.
6.4.2. Quản lý sử dụng tài năng trẻ:
- Liên tục tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.
- Tạo điều kiện cho lực lượng giáo viên trẻ tiếp cận dần với công tác quản lý điều hành. Phát huy các ý tưởng hiện đại, sáng tạo của lực lượng này. Mục tiêu đến năm 2015, đội ngũ quản lý của nhà trường phải trẻ (dưới 45 tuổi) có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (từ thạc sĩ trở lên), có bản lĩnh chính trị, có quan điểm tư tưởng vững vàng đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới.
- Tham mưu cấp trên thu hút lực lượng trẻ từ nhiều nơi về phục vụ, công tác tại địa phương. Song song đó phải có chế độ đãi ngộ phù hợp.
6.4.3. Đổi mới công tác thu thập xử lý thông tin - báo cáo, công tác quản lý hành chính trong nhà trường :
 - Xây dựng hệ thống thu nhận thông tin tốt như cơ sở vật chất, phương pháp thu nhận thông tin hiệu quả của Ban giám hiệu, các đoàn thể, giáo viên, học sinh, phụ huynh, xã hội,… Hình thức thu nhận, trao đổi thông tin phong phú, đa dạng.
- Phát huy tác dụng mạnh mẽ trang web của trường. Các thông tin về hoạt động, kết quả học tập (điểm kiểm tra miệng, 15 phút, 1 tiết, thi học kỳ) của từng học sinh được cập nhật trên mạng. Qua Internet, phụ huynh có thể nắm bắt thông tin về con em mình dễ dàng và có thông tin phản hồi.
    6.4.4. Dựa vào cộng đồng để tăng cường nguồn tài chính, cơ sở vật chất
 - Tham mưu với lãnh đạo tỉnh, ngành có các chủ trương về phát triển dịch vụ giáo dục trong nhà trường, đồng thời kinh phí hoạt động thường xuyên đảm bảo 200% so với các trường khác
-   Tạo sự gắn kết tốt giữa nhà trường và cha mẹ học sinh như: mời Ban đại diện Cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động thể dục, thể thao của giáo viên và học sinh; đặt văn phòng đại diện Cha mẹ học sinh tại trường và cử các thành viên trong Ban đại diện thay nhau trực để vừa phối hợp với nhà trường trong giáo dục học sinh, vừa nắm bắt, hiểu rõ hơn các hoạt động của nhà trường.
- Giao lưu tốt với các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, tìm nguồn tài trợ cho các hoạt động chuyên môn, ngoại khoá, …
- Tìm kiếm, nguồn hỗ trợ từ bên ngoài từ sự tranh thủ các chương trình tài trợ, giao lưu của nước ngoài.
6.4.5. Đẩy mạnh giao lưu học tập, hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước
- Tham mưu cấp trên hỗ trợ kinh phí tham gia học tập kinh nghiệm, có điều kiện cọ xát chuyên môn với trường bạn.
- Thiết lập và giữ mối liên hệ tốt với Hội cựu học sinh, các em chính là cầu nối tốt sau này cho việc giao lưu trong nước và quốc tế.
- Tăng cường các chương trình dạy học ngoại ngữ Anh, Pháp cho học sinh ; mở rộng các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, các dự án của các nước tài trợ, qua đó mở rộng sự giao lưu với các nước, tạo tiền đề cho học sinh của trường rộng đường giao lưu, du học sau này.

 

Liên kết hữu ích
TIN MỚI CẬP NHẬT

Tổng kết hoạt động ngoại khóa tháng 4/2018

thpt chuyen hoang le kha

Thiết thực chào mừng 43 năm ngày Thống nhất đất nước 30/4, thầy trò Trường THPT chuyên HLK đã thực hiện một số công tác ngoại khóa như sau:

Những hoạt động chính của Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha 6 tuần đầu năm học 2017-2018

thpt chuyen hoang le kha

Trong 6 tuần đầu năm học, tập thể giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo không khí phấn khởi cho năm học mới đạt nhiều thành tích.

Rung chuông vàng với chủ đề “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”

thpt chuyen hoang le kha

Thành Đoàn thành phố Tây Ninh phối hợp với Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng với chủ đề “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”

 

Hoạt động của CH Khuyến học năm học 2016-2017

thpt chuyen hoang le kha

Chi hội Khuyến học Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chân thành cảm ơn quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, cha mẹ học sinh đã giúp đỡ vào quỹ khuyến học của nhà trường năm học 2016-2017 và đầu năm học 2017-2018

Trường đạt thành tích cao tại Trại hè Phương Nam lần IV - Cà Mau

thpt chuyen hoang le kha

 Trại hè Phương Nam lần IV (2017) được tổ chức tại Cà Mau từ ngày 21 – 23/7. Hơn 800 cán bộ , giáo viên và học sinh các trường THPT chuyên các tỉnh, thành khu vực  Nam bộ đã tham dự.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang Online: 4
Lượt viếng thăm: 2407210